Om golvvärmetermostater

Energieffektiva termostater

Grey-pants_shutterstock_519670600
Det är viktigt att välja en energieffektiv termostat till sin golvvärme, för att hålla nere elförbrukningen och därmed undvika onödiga kostnader och onödig miljöbelastning.

Alla RAYCHEM och T2 digitala golvvärmetermostater:
  • Har olika programval, för att ställas in så att golvvärmen verkar då aktuella rum nyttjas och annars vara frånslagen.
  • Är adaptiva, dvs beräknar själva när uppvärmning ska starta för att uppnå önskad temperatur vid önskad tidpunkt.
  • Ger ökad kontroll på fastighetens elförbrukning.

Vi har ett brett sortiment av energieffektiva golvvärmetermostater, för att leva upp till:
  • Slutanvändarnas olika behov, önskemål och förutsättningar.
  • Installatörernas installationskrav.

Alla våra golvvärmetermostater:
  • Är kompatibla med samtliga RAYCHEM och T2 golvvärmekablar och golvvärmemattor.
  • Är utformade för att passa marknadens vanligaste förekommande strömställarsystem eller individuell placering i designutförande.

Vi erbjuder både digitala och analoga golvvärmetermostater.

Garanti
Alla RAYCHEM och T2 golvvärmetermostater har 20 års totalgaranti, om de förläggs och registreras av en Certified PRO-installatör. Annars 12 års garanti. Alla garantiförutsättningar finns här.

Miljö, säkerhet och kvalitet
Alla våra golvvärmetermostater: 
  • Är testade och uppfyller gällande europeisk produktstandard för elsäkerhet.
  • Är konstruerade med ingående komponenter av hög kvalitet, för lång livslängd.

Installation
Golvvärmetermostater ska alltid installeras av behörig elinstallatör. Golv- och byggmaterialleverantörens anvisningar för temperaturinställningar ska alltid följas. Gäller framför allt temperaturkänsliga övergolv (trä och linoleum).