Reflecta isolerskiva

Isolerar golvet och förenklar förläggning av T2Röd

Flower_shutterstock_500243656
EU1077-Reflecta-GB-DE-FR-box-Large-with-content

Reflecta består av högkomprimerat EPS isolermaterial samt ett värmereflekterande aluminiumskikt. Isolerskivan har färdiga spår för T2Röd golvvärmekabel.

Reflecta bidrar till att öka energieffektiviteten i golvvärmesystem:
 • Snabbar på uppvärmningen av golvet. Upp till tio gånger snabbare än golvvärmesystem i avjämningsmassa. Sparar upp till 65 procent energi under uppvärmningsfasen.
 • Minskar värmeförlusten med upp till 20 procent.
 • Fördelar värmen jämnt i golvet (tack vare aluminiumskiktet).

Reflecta:
 • Är enkel att installera.
 • Den låga produktvikten bidrar till en bättre arbetsmiljö för installatören, som slipper bära och hantera tunga säckar med avjämningsmassa.
 • Är avsedd för trä-, klinker- och linoleumgolv.
 • Är avsedd för torra utrymmen (ej för våtrum).
 • Passar för både renoveringsprojekt och nybyggnation.
 • Är avsedd att användas ihop med T2Röd värmekabel.
 • Förenklar förläggningen av golvvärmekabeln tack vare färdiga spår.

Reflecta och T2Röd rekommenderas av ledande trägolvstillverkare och finns angiven i skriften ”Trägolv på golvvärme”, från Golvbranschen, GBR.

Golvvärmekablar
Reflecta är kompatibel med T2Röd.

Underhåll och garantier
Reflecta är underhållsfri. 
Reflecta-systemet har 20 års totalgaranti, om det förläggs och registreras av en Certified PRO-installatör.  Annars 12 års garanti. Alla garantiförutsättningar finns här.

E-nummer
1 m² (0,944 m²): 89 462 41 
3m² (3,12 m²): 89 462 40

Teknisk spec

Förpackningar, två alternativ
 1. Isolerskivor och vändskivor som täcker 1 m² (0,944 m²)
 2. Isolersskivor och vändskivor som täcker 3 m² (3,12 m²)

Installation
 1. Skivan är enkel att kapa.
 2. Fixeras mot underlaget vid övergolv av klinker eller natursten. Avsett lim för fixering av skivorna ska användas. Vid klinkerplattor > 30x30 cm eller plattor av natursten ska Reflecta P-Fix Primer användas i kombination med avsedd fästmassa.
 3. Läggs flytande vid övergolv av trä och laminat.
 4. Fullständig information om installationen finns i installationsmanualen.

 • Material:

  Aluminium (0,5 mm) och EPS-material (12,5 mm)

 • Mått isolerskiva:

  400 x 720 x 13 mm

 • Mått vändskiva:

  100 x 400 x 12,5 mm (inget aluminiumskikt)

 • Brandklass:

  DIN 4102-B1

 • U-värde:

  2,33 W/m²K

 • ​Värmeledningsförmåga:

  0,033 W (mK)

 • Värmeexpansionskoefficient:

  2,4 x 105 1/K

 • Max långtidsbelastning:

  140 kPa (14000 kg/m²)

 • E-nummer:

  1 m² (0,944 m²): 89 462 41
  3m² (3,12 m²): 89 462 40