Om golvvärmemattor

Golvvärmemattor på självhäftande nät

BW-tiles_shutterstock_39335569
Vi levererar RAYCHEM och T2 golvvärmemattor, som är gjorda av en serieresistiv heating värmekabel fixerad på ett självhäftande nät av glasfiber.

Alla RAYCHEM/T2 golvvärmemattor:
  • Kan användas vid renovering av befintliga golv ELLER vid nyproduktion.
  • Enkla att installera tack vare sitt självhäftande nät.
  • Är underhållsfria.
  • Fungerar i flera olika miljöer, exempelvis fastigheter, privatbostäder, kontor och industrier.
  • Installeras på alla typer av formstabila och isolerade undergolv.
  • Ska används i system med programmerbar och digital golvvärmetermostat, för optimal energieffektivitet.

Garanti
Alla RAYCHEM/T2 golvvärmemattor har 20 års totalgaranti, om de förläggs och registreras av en Certified PRO-installatör.  Annars 12 års garanti. Alla garantiförutsättningar finns här.

Miljö, säkerhet och kvalitet
Alla våra golvvärmemattor:
  • Är PVC-fria.
  • Har försumbara magnetiska och elektriska fält.
  • Är testade och uppfyller gällande europeisk produktstandard för elsäkerhet.
  • Är konstruerade med material av hög kvalitet, för lång livslängd.

Elektriska golvvärmemattor ska alltid förläggas av behörig elinstallatör.

Golv- och byggmaterialleverantörens anvisningar ska alltid följas.