T2Green golvvärmekabel

Golvvärmekabel för lågenergihus

Soap_shutterstock_103078814
T2Green-Specialist-Distributor-Box-GB-DE-FR-box-with-content
T2Green är en lågeffektkabel avsedd för golvvärme i lågenergihus, passivhus och välisolerade byggnader med lågt effektbehov.

T2Green gör det enklare att möta kraven i BBR (Boverkets byggregler), avsnitt 9. Detta tack vare en begränsning av den installerade eleffekten. T2Green är även miljöbedömd och uppfyller kraven för Miljöbyggnad.

T2Green är en serieresistiv värmekabel avsedd att öka komforten på klinker- och naturstensgolv. Tack vare sin låga effekt kan den även installeras under trä, laminat och linoleum.

Egenskaper
 • Serieresistiv golvvärmekabel.
 • 5 mm kabeldiameter.
 • Tvåledarkabel, ca 5 W/m, med inbyggd återledare och 2,5 meter kallkabel.
 • Metermärkt.
 • Värmekabelns låga effekt (cirka 5 W/m) ger en jämn värme på golvytan utan risk för randvärme. Gäller även vid så pass låga effekter som 30-50 W/kvm.
 • Anpassningsbar effekt: Tätare slingor = högre effekt. Glesare slingor = lägre effekt.

 • Golvtyper
 • Övergolv: Klinker och natursten.
 • Förläggning i avjämningsmassa 10-15 mm eller i betong 30-50 mm.

 • Golvvärmetermostater
  T2Green är kompatibel med alla T2 och RAYCHEM golvvärmetermostater.

  Underhåll och garantier
  T2Green är helt underhållsfri. 
  Alla RAYCHEM/T2 golvvärmekablar har 20 års totalgaranti, om de förläggs och registreras av en Certified PRO-installatör.  Annars 12 års garanti. Alla garantiförutsättningar finns här.

  Godkänd av SEMKO, som en riktig värmekabel för högsta mekaniska tålighet.

  Teknisk spec

  Förpackning
  Förpackning med kabel i ring och universalskylt. 

  Installation
  1. Fästs med najtråd på rutarmering, eller med smältlim.
  2. Kabeln får inte korsas, ligga ihop eller kapas.

  • Nominell effekt:

   ca 5 W/m (4,4 - 6,3 W/m beroende på längd)

  • Nominell spänning:

   230VAC

  • Max. exponeringstemperatur:

   +90 °C

  • Min. installationstemperatur:

   +5 °C

  • Anslutningskabelns längd:

   2,5 m, 3x1,0 mm²

  • Kabeldiameter:

   ca ø 5,0-5,5 mm

  • Minsta förläggningsavstånd:

   50 mm

  • Minsta böjradie:

   30 mm

  • Kabelkonstruktion:

   Yttermantel LSZH, PVC-fri

  • Godkännanden och certifieringar:

   Semko, bastyp SS 424 24 11:1992: 90 CM CE-märkt


  Sortimentöversikt T2Green värmekabel 
   • E-nummer
   • Benämning
   • Effekt (W)
   • Golvyta 30 W/m²
   • Golvyta 40 W/m²
   • Golvyta 50 W/m²
   • Golvyta 60 W/m²
   • 89 485 20
   • T2Green-5-15 m
   • 65
   • 2,2
   • 1,65
   • 1,3
   • 1,1
   • 89 485 21
   • T2Green-5-20 m
   • 110
   • 3,7
   • 2,8
   • 2,2
   • 1,9
   • 89 485 22
   • T2Green-5-25 m
   • 160
   • 5,3
   • 4,0
   • 3,2
   • 2,7
   • 89 485 23
   • T2Green-5-35 m
   • 180
   • 5,9
   • 4,5
   • 3,6
   • 3,0
   • 89 485 24
   • T2Green-5-40 m
   • 230
   • 7,6
   • 5,7
   • 4,6
   • 3,8
   • 89 485 25
   • T2Green-5-50 m
   • 245
   • 8,2
   • 6,1
   • 4,9
   • 4,1
   • 89 485 26
   • T2Green-5-60 m
   • 340
   • 11,3
   • 8,5
   • 6,8
   • 5,7
   • 89 485 27
   • T2Green-5-70 m
   • 360
   • 12,0
   • 9,0
   • 7,2
   • 6,0
   • 89 485 28
   • T2Green-5-85 m
   • 425
   • 14,2
   • 10,6
   • 8,5
   • 7,1
   • 89 485 29
   • T2Green-5-100 m
   • 490
   • 16,3
   • 12,3
   • 9,8
   • 8,2
   • 89 485 30
   • T2Green-5-115 m
   • 560
   • 18,7
   • 14,0
   • 11,2
   • 9,3
   • cc-avstånd (mm)
   • +/-170
   • +/-130
   • +/-100
   • +/-90