Om golvvärmekablar

Golvvärmekablar för alla behov och förutsättningar

Soap_shutterstock_103078814
Vi erbjuder ett brett sortiment av RAYCHEM och T2 golvvärmekablar för att matcha våra kunders olika behov och förutsättningar.

Alla RAYCHEM och T2 golvvärmekablar:
 • Är utformade för att ge högre rumskomfort.
 • Kan användas vid renovering av befintliga golv ELLER vid nyproduktion.
 • Är enkla att installera.
 • Är gjorda för fri förläggning.
 • Är underhållsfria.
 • Fungerar i flera olika miljöer, exempelvis fastigheter, privatbostäder, kontor och industrier.
 • Installeras på alla typer av formstabila och isolerade undergolv.
 • Används i system med programmerbar och digital golvvärmetermostat, för optimal energieffektivitet.

Det finns två olika typer av värmekablar:
 • Självbegränsande: Känner av var värmebehov finns och anpassar effekten därefter. Självbegränsande kablar kan inte överhettas. Kan längdanpassas på arbetsplatsen. Får kopplas direkt i termostaten utan separat kallkabel. Bästa valet för temperaturkänsliga övergolv: Trägolv, laminatgolv och ​PVC-matta.
 • Serieresistiva: Jämn värme i hela kabeln. Kan inte kapas, utan köps i exakta längder med anpassad effekt. Levereras alltid med påmonterad kallkabel för anslutning till termostat. Bästa valet för klinkergolv och naturstensgolv.

Vilken typ av kabel som ska användas beror på vilken typ av rum och golv som installationen gäller.

Garanti
Alla RAYCHEM/T2 golvvärmekablar har 20 års totalgaranti, om de förläggs och registreras av en Certified PRO- installatör.  Annars 12 års garanti. Alla garantiförutsättningar finns här.

Miljö, säkerhet och kvalitet
Alla våra golvvärmekablar: 
 • Är PVC-fria.
 • Har försumbara magnetiska och elektriska fält.
 • Är testade och uppfyller gällande europeisk produktstandard för elsäkerhet.
 • Är konstruerade med material av hög kvalitet, för lång livslängd.
 • Avger inga elektriska fält och endast försumbara elektromagnetiska fält, tack vare dess konstruktion.

Elektriska golvvärmekablar ska alltid förläggas av behörig elinstallatör.

Golv- och byggmaterialleverantörens anvisningar ska alltid följas.