Om golvvärme

Energieffektiv komfortvärme

BW-tiles_shutterstock_39335569
RAYCHEM och T2 erbjuder elektriska golvärmesystem för alla olika typer av fastigheter, rum och golv. Våra ledord är komfort och energieffektivitet. Vi är rankade nummer 1 på den globala marknaden för värmekabel (inkluderar golvvärme, tak och mark, frostskydd, industri). Källa: MarketsandMarkets™ August 2020 ‘Electric heat tracing market with Covid-19 impact – Global Forecast to 2025’.

Golvvärme är en självklarhet i moderna och komfortabla fastigheter och boende. Vanligast är golvvärme i bostäders badrum, hall, kök, uterum, sovrum och vardagsrum. Men golvvärme används också med fördel i hotellrum, äldreboenden, sjukhus, förskolor och omklädningsrum i sportanläggningar.
 

Rumsuppvärmning Rumsuppvärmning utan golvvärmesystem

floor_heating_overview1

I ett rum med traditionellt uppvärmningssystem med radiatorer, sker uppvärmningen punktvis. Ofta uppstår stora temperaturvariationer med onödigt hög temperatur nära radiatorn. Rummet kan upplevas varmt samtidigt som golven är kalla och obehagliga att gå på.
 

Rumsuppvärmning med golvvärmesystem

floor_heating_overview2

Golvvärme kan fungera som enda värmekällan i ett rum. Eller som komplement till existerande värmesystem, så kallad komfortvärme. Komfortvärme kan vara dessutom fungera som enda värmekälla under sen vår, sommar och tidig höst.
 
I ett rum med golvvärmesystem är uppvärmningen jämnt fördelad över golvytan, där behov finns. Det innebär små temperaturvariationer: 23-26 graders jämn golvtemperatur, beroende på rummets förutsättningar (t ex isolering), temperaturinställning och vald effekt.

Med en jämn fördelning av värmen från golvet kan rumstemperaturen sänkas med upp till två grader C, med bibehållen värmeupplevelse. I kombination med ett välisolerat golv och golvvärmetermostat med energisparprogram blir golvvärmesystemet mycket energieffektivt. Det innebär att elförbrukningen hålls nere, vilket medför lägre kostnader och mindre miljöbelastning.


Så här fungerar golvvärmesystem
  • Golvgivare eller en kombination av golv- och rumsgivare känner av temperaturen och reglerar efter inställt värde.
  • Golvvärmetermostaten kopplar på golvvärmesystemet och beräknar själv när uppvärmning ska starta för att uppnå önskad temperatur vid önskad tidpunkt.
  • Golvvärmetermostaten slår ifrån systemet när önskad temperatur uppnåtts. Programval gör det möjligt att ha golvvärmen påkopplad endast när rummet nyttjas.


Elektrisk golvvärme installeras
  • På välisolerade underlag.
  • Nära golvytan för att ge snabb och effektiv uppvärmning.


Golvvärmekablar
Det finns två olika typer av elektriska golvvärmekablar: 
  • Självbegränsande: Känner av var värmebehov finns och anpassar effekten därefter. Självbegränsande kablar kan inte överhettas. Kan längdanpassas på arbetsplatsen. Får kopplas direkt i termostaten utan separat kallkabel. Bästa valet för temperaturkänsliga övergolv: Trägolv, laminatgolv och linoleumgolv.
  • Serieresistiva: Jämn värme i hela kabeln. Kan inte kapas, utan köps i exakta längder med anpassad effekt. Levereras alltid med påmonterad kallkabel för anslutning till termostat. Bästa valet för klinkergolv och naturstensgolv.
Vilken typ av kabel som rekommenderas beror på vilken typ av rum och golv som installationen gäller. Läs mer i vår produktguide.


Installation
Golvvärmesystem ska alltid installeras av behörig elinstallatör. Golv- och byggmaterialleverantörens anvisningar ska alltid följas.