Vanliga frågor och svar om golvvärme

Här är några av de vanligaste frågorna vi får om T2 och RAYCHEM värmekablar. Om du inte hittar din fråga här, kontakta oss gärna på 031-335 58 00 eller SalesSE@nvent.com.


Fråga: Min kund har ett rum på X m², vad ska jag välja för golvvärmekabel?
Svar: Det avgörande är vilka golvtyper och vilken typ av rum som avses. Svaret får du med hjälp av vår produktguide.


Fråga: Får jag lägga T2Blå-10 direkt på brännbart underlag? 
Svar: Ja, men var observant på följande maxvärden:
  • Klinkers eller natursten som övergolv, max 125W/m²  och inte tätare kabelavstånd än c-c 80 mm.
  • Trä, laminat eller linoleum som övergolv, max 90W/m² och inte tätare kabelavstånd än c-c 110 mm.


Fråga: Hur räknar jag ut c-c måttet? 
Svar: Förläggningsbar kvadratmeteryta delat med längden kabel.


Fråga: Passar de gamla golvgivarna till de nya termostaterna? 
Svar: Vår nya termostatserie SENZ är kompatibel med samtliga av våra golvvärmegivare på våra termostater från 1980-talet och framåt. 10k Ohm – 100k Ohm. 


Fråga: Vilken värmekabel ska jag använda i ett uterum?
Svar: I de allra flesta uterum läggs klinkers som övergolv, samtidigt som effektbehovet är stort (ca 150W/m²). Då är det lämpligt att flytspackla eller gjuta in T2Blå-20. Om det gäller uterum med temperaturkänsligt övergolv, kontakta oss för vidare diskussion.


Fråga: Hur nära golvbrunnen får jag lägga värmekabeln?
Svar: Det finns inga ”regler” för detta men rekommendationen är att hålla cirka 10 cm från golvbrunnskanten. Detta för att minimera risken att skada värmekabeln vid brunnsarbetet och för att minimera risken att vattenlåset torkar ur om duschen används sällan.


Fråga: Golvet blir inte varmt - vad är det för fel?  
Svar: Det kan finnas flera olika anledningar. Gör först en fabriksåterställning på termostaten.  Om resultat uteblir – kontakta oss. 


Fråga: Säkringen/JFB löser. Vad är det för fel? 
Svar: Det kan vara ett jordfel i kabeln på grund av att kabeln har skadats. I så fall bör värmekabeln kontrollmätas för att utesluta andra felkällor.


Fråga: Vilket resistansvärde ska värmekabeln ha vid mätning?  
Svar: I medföljande installationsanvisning ser du korrekt värde för respektive produkt i tabellen. Om ditt uppmätta värde inte överensstämmer med värden i tabellen, kontakta vår serviceavdelning för support. Alla självbegränsande kablar, t ex T2Röd, ska isolationsmätas, men inte resistansmätas.


Fråga: Hur lång är garantitiden på era produkter?
Svar: Mellan fem och 20 år, beroende på vilken produkt som avses. Installationer som utförs av en Certified PRO-installatör ger extra lång garanti. Läs mer här.


Fråga: Hur gör jag för att den förlängda Certified PRO-garantin ska gälla?
Svar: Dels måste ordinarie garantiunderlag fyllas i och dels måste installationen registreras. Enklast gör du det genom att använda vår app, RAYCHEM installer toolbox.

Om du inte använder appen så ska du fylla i garantidokumenten som medföljer i produktförpackningarna. Installationen registreras på vår hemsida.