Trygghet och komfort i en skön kombination

Våra produkter står för högsta kvalitet. Därför kan vi erbjuda generösa garantier. Tryggt för såväl elinstallatör som fastighetsägare.

När installationen är utförd av en Certified PRO-installatör gäller extra långa garantitider. Den extra långa garantin börjar gälla när Certified PRO-installatören registrerat installationen på vår hemsida, eller med vår app ​Install PRO360.

REGISTRERA DIN INSTALLATION (OM DU ÄR ELINSTALLATÖR)

HITTA INSTALLATÖR

LÄS GARANTIUNDERLAG

GARANTIÖVERSIKT
  • Garantin omfattar:

  • Garanti om installationen gjord
   av auktoriserad elinstallatör

  • Garanti om installationen är
   gjord av Certified PRO-installatör

  • Golvvärmekablar, golvvärmemattor och tillhörande komponenter

  • 12 års Total Care-garanti för hela systemet

  • 20 års Total Care-garanti för hela systemet

  • Golvvärmetermostater

  • 12 års produktgaranti.

   Under de första två åren ingår också arbetet att byta ut termostaten.

  • 20 års produktgaranti

   Under de första två åren ingår också arbetet att byta ut termostaten.

Total care warranty – totalgaranti på golvvärmekablar, golvvärmemattor och tillbehör
 • Om ett produktfel uppstår under garantitiden kommer vi att reparera eller byta ut produkten och återställa golvet till likvärdig standard – utan kostnad.
 • För att erhålla 20 års totalgaranti ska installationen registreras på vår hemsida tillsammans med installatörens Certified PRO-nummer.

Produktgaranti på T2 och RAYCHEM golvvärmetermostater
 • Om ett produktfel uppstår under garantitiden tillhandahåller vi en ny produkt.
quote-installation-background

Vill du göra anspråk på garantin?

Om våra produkter inte lever upp till fastighetsägarens förväntningar så vill vi bli kontaktade. Ring oss på 031-335 58 00 eller fyll i detta formulär.